WIELKI ODPUST TUCHOWSKI

Królowo Pokoju, módl się za nami!
Pod takim hasłem będziemy przeżywać tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski od 1 do 10 lipca. Słowo „pokój” jest dziś najczęściej wymieniane w różnych okolicznościach. W Kościele w Polsce realizowany jest program duszpasterski w oparciu o hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Tocząca się wojna na Ukrainie wzywa do modlitwy o zaprzestanie rozlewu krwi i o dar pokoju. W świecie rozdartym przez fałszywe ideologie i fanatyzm, gdzie są prześladowani chrześcijanie, konieczne są odwaga i pokój. Ojczyzna nasza woła o jedność społeczną i pokój. W rodzinach naznaczonych rożnymi sporami i konfliktami niezbędne są pokój i zgoda. Każdy człowiek potrzebuje do normalnego funkcjonowania pokoju sumienia. Dostrzegając te sytuacje egzystencjalne pragniemy podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego dotknąć tych ważkich tematów. Mamy nadzieję, że przybywający do Tuchowa pielgrzymi doświadczą, tak jak w poprzednich wiekach, wewnętrznej przemiany i pokoju serca, dzięki usłyszanemu słowu Bożemu i dobrze przeżytej spowiedzi. Czas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego zawierzamy Maryi, Królowej Pokoju, która u swego Syna, „Księcia Pokoju” (Iz 9, 5) może wyprosić upragniony dla nas wszystkich pokój.

Renowacja misji parafialnych

 
 

Nabożeństwa majowe

Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony w sposób szczególny Matce Bożej. W tym miesiącu gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach przydrożnych i krzyżach na nabożeństwa majowe. Wezwaniami litanijnymi i pieśniami maryjnymi chwalimy Niepokalaną Matkę Chrystusa. Ojciec Izydor H. Koźbiał w Modlitewniku błagań tak pisał: „I znowu nadszedł maj (…), a my pośpieszmy do świątyń, przed obraz czy figurę Bogurodzicy. Przyszliśmy, bo zda się jakaś siła niewidzialna przyciąga nas tutaj w każdym maju. Jakiś dziecinny instynkt rozrzewnionego serca i nieutulonej tęsknoty za dobrocią Matki karze nam śpiewać owe przepiękne wezwania Litanii Loretańskiej, w której słowach może się weselić i wypłakać nasza skołatana ziemskim wygnaniem dusza; może się ukorzyć, widząc swą nicość i natchnąć nadzieją lepszego jutra i przyznać, iż pod urokiem tego nabożeństwa jakoś nam lżej na duszy, jakoś lepiej się czujemy, jakoś umniejszają się codzienne troski”.

Przez cały miesiąc maj odprawiane będzie w naszym kościele nabożeństwo majowe od poniedziałku do soboty po Mszy Św. o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 10.30.